Wie zijn wij

Onze organisatie streeft ernaar om levendige openbare ruimtes te creëren in de wijk Nieuw-West door middel van culturele en sociale activiteiten.

We realiseren ons dat Nieuw-West een diverse en voortdurend veranderende buurt is met een complexe geschiedenis die vraagt om genuanceerde benaderingen van gemeenschapsopbouw.

Door toegankelijke openbare ruimtes te creëren die wederzijds respect en begrip onder de bewoners bevorderen, streven we naar een sterk gevoel van gemeenschap en verbondenheid.

Met onze culturele en sociale activiteiten willen we bestaande machtsstructuren uitdagen en sociale rechtvaardigheid en inclusie bevorderen.

Onze missie

Onze missie is om een inclusieve ruimte te creëren waar iedereen zich comfortabel en gewaardeerd voelt. 

We geloven dat openbare ruimtes cruciaal zijn voor het opbouwen van een sterke en verbonden gemeenschap, maar ze worden steeds meer gecommercialiseerd en geïndividualiseerd, waardoor er weinig ruimte overblijft voor sociale interactie.

Om deze trend tegen te gaan, streven we ernaar om culturele en sociale activiteiten te organiseren die kansen bieden voor mensen om elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen in een leuke en ontspannen omgeving. Door mensen samen te brengen in openbare ruimtes, hopen we een gevoel van verbondenheid te bevorderen, culturele uitwisseling te stimuleren en een geest van samenwerking en wederzijdse steun aan te moedigen.

Ons team

Ayse Nur

Zij is een onderzoeker en kwartiermaker bij Lola Lieven en is voornamelijk verantwoordelijk voor de culturele programmering op de locatie. Haar voornaamste interesses liggen in het collectiviseren en mobiliseren door middel van verschillende vormen van kunst en muziek, en als zodanig fungeert zij als gemeenschapsbouwer en projectmanager. Haar doel bij Lola Lieven is om verder te reiken dan het Lieven-complex en in contact te komen met de buren van Nieuw-West om zo een levendige culturele ruimte te creëren die de diversiteit van verschillende achtergronden verrijkt.

Nina